ZW
Kontakt
Sobota, 31 stycznia 2015 r.
Change version

 

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej  

Adres:

ul. Warszawska 267
05-300 Mińsk Mazowiecki
e-mail: cszw.minsk@wp.mil.pl

Telefony:

Komendant Centrum Szkolenia
Żandarmerii Wojskowej


tel. (25) 75 45 400
fax (25) 75 45 458
CA MON tel. 353 400, fax 353 458
e-mail: cszwminskmaz.komendant@wp.mil.pl

Sekretariat Komendanta


tel. (25) 75 45 522
fax (25) 75 45 523
CA MON tel. 353 522, fax 353 523
e-mail: cszwminskmaz.sekretariat@wp.mil.pl

Spotkania z Komendantem po uprzednim
umówieniu się w każdy poniedziałek
w godz. 15.30-17.00 

Komendant

płk Piotr PŁONKA

 

 

 

 

 

Pomocnik Oficera Dyżurnego ds. Centrum

tel. kom. 724 940 555
CA MON tel. 353 575

Kierownik Kursu Doskonalenia Zawodowego

tel. kom.724 940 559
CA MON tel. 353 370
e-mail: cszwminskmaz.kursdoskzaw@wp.mil.pl

Informacja: Zakwaterowanie w internacie w dzień poprzedzający kurs do godz. 20.00

Pozostałe dane kontaktowe: 
Komórki podległe bezpośrednio
pod Komendanta CS ŻW:


Szef Sekcji Personalno-Organizacyjnej
via MON: 353 406, (25) 75 45 406
e-mail: cszwminskmaz.kadry@wp.mil.pl

Szef Sekcji Badań i Metodyki Nauczania
via MON: 353 459, (25) 75 45 459
e-mail: cszwminskmaz.sekcjametod@wp.mil.pl

Kierownik Sekcji Wewnętrznej i Ochrony Informacji Niejawnych
via MON: 353 423, (25) 75 45 423
e-mail: cszwminskmaz.swioin@wp.mil.pl

Inspektor BHP

via MON:
353 531, (25) 75 45 531
e-mail: cszwminskmaz.bhp@wp.mil.pl

Szef Sekcji Wychowawczej

via MON:
353 457, (25) 75 45 457
e-mail: cszwminskmaz.sekcjawych@wp.mil.pl

Kierownik Klubu i biblioteka ŻW

via MON:
353 330 , (25) 75 45 330

Szef Wydziału Organizacyjnego
via MON: 353 410,
(25) 75 45 410 
Szef Sekcji Operacyjno-Mobilizacyjnej

via MON:
353 443, (25) 75 45 443
e-mail: cszwminskmaz.sekcjaopermob@wp.mil.pl

Kierownik Kursu Doskonalenia Zawodowego

via MON:
353 370, (25) 75 45 370
e-mail: cszwminskmaz.kursdoskzaw@wp.mil.pl

Kierownik Sekcji Zabezpieczenia

via MON:
353 417, (25) 75 45 417
e-mail: cszwminskmaz.sekcjazabezp@wp.mil.pl

Kierownik Sekcji Administracji Ogólnej

via MON: 353 417, (25) 75 45 417
e-mail: cszwminskmaz.sao@wp.mil.pl

Dowódca Kursu Szkolenia Zawodowego

via MON:
353 583, (25) 75 45 583
e-mail: cszwminskmaz.kursszkolzaw@wp.mil.pl

Szef Wydziału Dydaktycznego
via MON: 353 420, (25) 75 45 420


Szef Sekcji Planowania i Zabezpieczenia

via MON:
353 346, (25) 75 45 346
e-mail: cszwminskmaz.sekcjaplanowania@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Techniki i Taktyki Kryminalistycznej

via MON:
353 446, (25) 75 45 446
e-mail: cszwminskmaz.cyklkryminalistyki@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Prewencji

via MON:
353 413, (25) 75 45 413
e-mail: cszwminskmaz.cyklprewencji@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Taktyki i Technik Interwencji
e-mail: cszwminskmaz.titi@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Prawa

via MON:
353 416, (25) 75 45 416
e-mail: cszwminskmaz.cyklprawa@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Kryminalnego

via MON:
353 433, (25) 75 45 433
e-mail: cszwminskmaz.cyklkryminalny@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Ogólnowojskowego

via MON:
353 441, (25) 75 45 441
e-mail: cszwminskmaz.cyklogolnowojskowy@wp.mil.pl

Kierownik Studium Języków Obcych
via MON: 353 442, (25) 75 45 442
e-mail: cszwminskmaz.studiumjo@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Wychowania Fizycznego

via MON:
353 533, (25) 75 45 533
e-mail: cszwminskmaz.wf@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Szkolenia Komunikacji Społecznej i Informatyki
via MON: 353 544, (25) 75 45 544
e-mail: cszwminskmaz.administrator@wp.mil.pl

Kierownik Cyklu Administracyjno-Logistycznego

via MON:
353 529, (25) 75 45 529, (25) 75 45 529
e-mail: cszwminskmaz.cykllogadm@wp.mil.pl
 

 

 

 

 

25 Lat Żandarmerii Wojskowej
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
Żandarmski Klub Motocyklowy
ŻW na facebooku