ZW
OŻW w Żaganiu
Wtorek, 3 marca 2015 r.
Change version

Oddział Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu został sformowany w 2001 roku. Nową jednostkę powołano w wyniku przeformowania istniejącego od 1990 roku w Żaganiu Wydziału ŻW. 30 kwietnia 2010 Minister Obrony Narodowej nadał Oddziałowi Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu nazwę wyróżniającą "Lubuski”.


Na terenie obsługiwanym przez Lubuski Oddział Żandarmerii usytuowanych jest 11 garnizonów i 2 ośrodki szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych: OSPWL Żagań i Wędrzyn. Stacjonuje tu 47 jednostek i instytucji wojskowych, w których pełni służbę około 9 tys. żołnierzy zawodowych. W ośrodkach szkolenia poligonowego rocznie zabezpieczano szkolenie około 120 jednostek, czyli około 19 000 żołnierzy. Z uwagi na obecność na obsługiwanym terenie dwóch ośrodków szkolenia poligonowego Wojsk Lądowych: Żagań i Wędrzyn, OŻW Żagań w sposób ciągły realizuje zadania dot. zabezpieczeń ćwiczeń o charakterze międzynarodowym. W okresie swojego istnienia OŻW Żagań zabezpieczał m.in. „Strong Resolve” z udziałem wojsk europejskich (m. in. Finlandia, Belgia, Dania), „Gainful Sword” i „Polish Falcon” z udziałem wojsk holenderskich, „Immediate Response” i „Grey Heaven” z udziałem armii Stanów Zjednoczonych, „Prairie Eagle” i „Kozacki Step” z udziałem wojsk Wielkiej Brytanii.

Jednostka na co dzień utrzymuje ścisłą współpracę z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz podległą jej Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze jak również pozostałymi jednostkami policji podległymi KWP. Ponadto współpracuje z Lubuskim Oddziałem Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, Ośrodkiem Tresury Psów Służbowych Straży Granicznej w Lubaniu Śląskim w zakresie wykorzystania psów służbowych do działań antynarkotykowych, Strażą Ochrony Kolei na terenie całego województwa lubuskiego, ABW, CBŚ a także Ekspozyturą SKW w Czerwieńsku.

Oddział ŻW w Żaganiu obecnie współpracuje z 351 Feldjagerbataillon z Niemiec, wcześniej podobna współpraca dotyczyła także 701 Feldjagerbataillon z Lipska. Od 2001 roku corocznie przedstawiciele OŻW Żagań i żandarmerii Niemiec w ramach współ-pracy transgranicznej przebywają na zaproszenie drugiej strony w delegacjach i na szkoleniach. Te podobnie działające formacje wymieniają się doświadczeniami, poznają swoje zadania i zacieśniają współpracę.

Żołnierze OŻW czynnie uczestniczą w misjach zagranicznych w ramach ONZ, NATO i UE. Na przestrzeni ostatnich lat nasi żandarmi przebywali na misjach w Iraku, Afganistanie, Syrii, Libanie, Bośni, Pakistanie, Kosowie, Kongu i Czadzie.

Jednostka – jako stosunkowo młody twór organizacyjny – nie dziedziczy tradycji konkretnego pododdziału żandarmerii, nie posiada patrona i nie obchodzi odrębnego święta. Jednak Oddział ŻW w Żaganiu, tak jak pozostałe jednostki organizacyjne ŻW, nawiązuje do dziedzictwa tradycji Dywizjonu Karabinierów Konnych z 1831 r. i przedwojennej żandarmerii, propaguje historię oraz współczesność formacji w środowisku wojskowym jak i cywilnym. Idee obronności promuje zwłaszcza w społeczności lokalnej. W tym celu organizuje m.in. Dni Otwartych Koszar, gości w szkołach i przedszkolach.

Przy Oddziale Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu w październiku 2006 roku założone zostało koło regionalne Stowarzyszenia Żandarmerii Wojskowej „Żandarm”. Skupia byłych żołnierzy zawodowych jednostki, którzy czynnie uczestniczą w życiu codziennym i uroczystościach Oddziału w Żaganiu.

  

25 Lat Żandarmerii Wojskowej
EGF
NATO MNMPBAT
MPCOE
Żandarmski Klub Motocyklowy
ŻW na facebooku